Trať | Racing track

Majitel areálu / Owner of the track

Město Ledeč nad Sázavou, IČO 00267759
 

Provozovatel/ Administrator

AMK Ledeč nad Sázavou, IČO 46485864
 

Umístění/Location

Volný prostor v severozápadním extravilánu města Ledče nad Sázavou.

 The free area in the northwestern extraregion of the city Ledeč nad Sázavou

Příjezd/Access roads
Mezinárodní silnice: D1 od Prahy sjezd 66 km, od Brna 82 km
Národní silnice:č.130, č.150, č.339

Motorway D1 – Exit 66 in direction from Prague, or Exit 82 in direction from Brno.  Than the county roads no. 130, 150, 339.

Jak se k nám dostanete? (pro zvětšení klikněte na vybranou mapku)

How to get there (click to enlarge) 

GPS souřadnice/GPS coordinates:
49°42’10″N, 15°16’00″E

Základní parametry motokrosové trati

Main parameters of the track:

  • Délka trati je 1650 m, maximální převýšení 28 m. Délka startovní roviny je 90 m.
  • Povrch je převážně travnato-hlinitý, minimální šířka trati je 8 m.
  • Na trati je celkem 16 skoků.
  •  
  •  Length of the track: 1650 m, maximum elevation: 28 m, length of the straight sector after start: 90 m
  • Surface of the track - mostly grass+loam, minimum width: 8 m.
  • There are totally 16 jumps on the track.

 

Charakter trati/Characteristics of the track:

technická trať, lavice, skoky

technical track with jumps and benches

Zařazení trati/ Homologation of the track:

Mezinárodní závody

International races

Servis/ Facilities:

Voda, elektřina, wc, sprchy, mycí plocha. Časoměrná smyčka.

Water, electricity suply, toilets, showers, washing boxes, Loop for time keeping.

Startovací zařízení/Starting device:

Startovací zařízení pevně zabudované, padající, manuálně ovládané. Počet míst: 40 motocyklů solo, pro závody čtyřkolek/side je počet míst v první řadě 15 a ve druhé řadě také 15.

 Starting device is firmly build into terrain, falling type, manually operated. Number of starting places: 40 for solo motorcycles in one row.

For the Quad: 15 in the first row and 15 in the second row.

Prostor pro diváky/ Area for spectators:

Prostor pro diváky se nachází výhradně vně okruhu a je vyznačen kolíky s viditelným ohraničením. Uvnitř okruhu je zakázaný prostor, kam diváci nemají přístup.

The areas for spectators are located entirely outside the track and marked with pins visible boarders. Inside the track is a restricted area, where spectators have no access.

 

Motokrosové závodiště – pro zvětšení klikněte

Motokrosové závodiště – letecký pohled – pro zvětšení klikněte