KONEC LEDEČSKÉHO MOTOKROSU?


Vážení čtenáři, jménem Automotoklubu Ledeč nad Sázavou vám oznamuji, že výbor Automotoklubu se rozhodl zrušit motokrosové závody, plánované na sobotu 28.května 2016. Důvodem je zoufalá a lživá kampaň, kterou vůči Automotoklubu, konkrétně vůči Jaroslavu Doležalovi, už více než půlroku vedou pánové Kuchtiak a Vrba. Vrba prostřednictvím svých kanalizačních stránek, jejichž obsahu věří jen lidé poněkud mdlého rozumu a Kuchtiak svými pamflety, kterými zásobuje nejen ledečské zastupitelstvo. Co se vám, inspekci životního prostředí a orgánům veřejné správy  snaží Kuchtiak s Vrbou vsugerovat ? Snaží se všem vsugerovat, že stavební odpad z dálničních mostů, demolovaných na D1 v červenci roku 2013, se rok někde válel a pak si za rok Jaroslav Doležal objednal uskladnění tohoto odpadu v Ledči na Rašovci. Co na tom, že město Ledeč vydalo dne 25.8.2015, tedy již za nového vedení, stanovisko, v němž se píše : „Vzhledem k rozborům, které prokazují nezávadnost navážené zeminy, město nepovažovalo a nepovažuje naváženou zeminu za odpad, nýbrž za zeminu, kterou bylo možné provést vyrovnání nerovností terénu na části skládky.“ a zároveň „Město nadále považuje urovnání terénu za přínosné, které může přispět k případnému lepšímu využití povrchu skládky.To vše podepsané současným starostou Ing. Zdeňkem Tůmou. Co na tom, že vzorky odebrané na Rašovci 30.3.2016 nepotvrdily podezření, že se jedná o stavební odpad. Musíme se zkrátka smířit s tím, že jsou mezi námi lidé, kteří nic neumí, v životě zhola nic nedokázali, vyjma jediného – lhát a škodit.

Dokud bude Vrba lhát a Kuchtiak škodit, nemáme jistotu, že společnými silami nepřekazí pořádání závodu 28.května 2016. Nemůžeme proto vystavit desítky jezdců riziku, že přijedou na zmařený závod. Nemůžeme vystavit stovky diváků riziku, že přijedou do Ledče a tady jim oznámíme, že závod kvůli Vrbovi s Kuchtiakem rušíme. Nejsme hazardéři a nevyjednáváme s teroristy. Proto se, po šedesáti a dvou letech, v Ledči motokros nepojede.

Mgr. Petr Vaněk, místopředseda AMK Ledeč